En cateringorganisation ville övervaka temperaturen i kylskåp och kylrum för att säkerställa att förvaring och bearbetning av mat skedde vid rätt temperatur. Temperaturen i kyl- och frysutrustning måste loggas veckovis. Detta gjordes manuellt och det behövdes inget automatiskt system. Men ibland lämnades kylskåpsdörrar öppna. Då var kylskåpen oanvändbara för att lagra färsk mat…

En kombination från Cool Smart Wireless System-sensorer övervakar nu kyl-, kyl- och fryskammare. Mätningar görs var 60:e sekund och skickas till Intab Wireless Systems basstation. Basstationen vidarebefordrar mätningarna till SensorGraph som körs på en PC. SensorGraphs larmfunktion används för att generera ett larmmeddelande närhelst en temperatur överstiger en larmtröskel som ställts in av operatören. Mätintervall och antal prover i varje överföring kan, i Sensorgraph, programmeras oberoende för varje sensor.

De dagliga loggfilerna på PC och mobile app kan användas som bevis för kvalitetsrevisioner.

Larmfunktionen används för att säkerställa att haveriet i ett kylskåp eller en kylkammare upptäcks i tid.

temperatur kylskåp
temperatur kylskåp livsmedelsverket
temperaturövervakning
temperaturövervakning wifi
temperaturövervakning frys
online temperaturkontroll
temperaturövervakning på distans
temperaturövervakning fritidshus
termometer med app
kött termometer med app
wifi termometer med app
trådlös termometer wifi
datacenter kylning
temperaturstyrning
temperaturstyrning öl
temperaturstyrning växthus