Digitala temperaturlarm och Egenkontroll

Minimera risken för varuförluster

Minimera risken för varuförluster och spara tid med automatisk temperaturkontroll.
Ta farväl till (MANUELL) temperaturkontroll
Det nya digitala online temperaturkontroll systemet, fjärrövervakar och registrerarar temperaturen i era kylar och frysar och hjälper er spara tid och pengar.
Larm i appen när temperaturen avvikerSkulle temperaturen avvika från gränsvärdena i kyl- eller frysutrymmen får du ett larm direkt i sms – mail eller appen.

Sensorerna är förstås trådlösa. Allt du behöver är ett eluttag till modemet.

Plugga in modemet, Enkelt – Snabbt – Smart

Systemet är väldigt enkelt att installera, använda och övervaka.

Allt du behöver är ett eluttag till modemet, inga krångliga anslutningar, modemet är redan uppkopplat!Bara plugga in strömkabeln i vägguttaget.