DEN SMARTA LÖSNINGEN FÖR TANKLOCKSÄKERHET

Cool Smart Fuel Cap som en stöldskyddsanordning för tunga kommersiella fordon inom transportbranschen. Tack vare dess unika egenskaper som möjligheten att övervakas på distans, avskräckande LED-indikering och alarmerande funktion vid stöldförsök skyddar Smart Fuel Cap ditt bränsle.

Cool Smart Tank Cap är en lösning utvecklad för att säkerställa bränslesäkerhet i tunga fordon. Tack vare sin Bluetooth-funktion är det ett bränslesäkerhetssystem som kan kommunicera med fordonsspårningsenheter trådlöst och kan övervakas på distans. Cool Smart Tank Cap är en miljösensor och fungerar bara när den är integrerad med system som en fordonsspårningsenhet.

Grundläggande funktioner;
TRÅDLÖS KOMMUNIKATION: Cool Smart Tank Cap kan kommunicera trådlöst med fordonsspårningsenheter tack vare dess Bluetooth-funktion. Om fordonsspårningsenheten inte har en Bluetooth-funktion tillhandahålls den trådlösa kommunikationen mellan det smarta skyddet och spårningsenheten av Smart-mottagaren. Smart–mottagaren används genom att ansluta till de digitala ingångarna/utgångarna på fordonsspårningsenheten.

ROTATESENSE (INTERVENTIONSDETEKTION): När locket manipuleras, upptäcks det av sensorerna och omedelbart meddelande skickas till föraren och vagnparkschefen via fordonsspårningssystemet.

VARNINGSLAMPA FÖR BESTÄMMANDE LED: LED-indikatorn på Cool Smart Tanklock markerar att locket är skyddat och övervakat. Det är avskräckande mot hot utifrån.
PLUG-and-USE: Installationen kräver inte att man borrar hål, skär av tanken och drar kablar. Den kan installeras och användas som en vanlig tanklock.

LÅNG BATTERILID: Det integrerade batteriet ger mer än 5 års livslängd.

Vanliga frågor

Är den kompatibel med mekaniska bränslesäkerhetsanordningar?

Cool Smart Fuel Cap fungerar utan problem med alla bränslesäkerhetsanordningar av metall monterade på tankens påfyllningsrör

Har Smart Fuel Security System en spårningsfunktion för fordon?

Ja, du kan också spåra fordonet.

Eller så kan du använda Smart Fuel Cap utan fordonsspårningssystem.

Genom att para ihop den med den externa Smart Siren, som finns som tillbehör, kan du utlösa ett larm när locket öppnas utan tillstånd.

Krävs ledningar mellan Smart Fuel Cap och Trak-mottagaren under installationen?

Ingen ledning krävs mellan locket och mottagaren under monteringen. Systemmonteringen är extremt enkel. Smart tanklock är fäst på bränsletanken på ditt fordon precis som originalet tanklock. Smart Fuel Cap är trådlöst. Det finns ingen åtgärd som t.ex. ledningar på tanken, att borra hål etc. behövs.

 

 

Är det möjligt att använda Smart Fuel Security System i fordon med två bränsletankar?

Du kan använda Smart Fuel Security System i ditt fordon med två bränsletankar. Tack vareSmart Fuel Cap, som är monterad på båda tankarna, kan du omedelbart komma åt information om lockets öppna/stängning.

 

 

Kan jag spåra var och när Smart Fuel Cap öppnades?

Du kan fjärrövervaka var och när Smart Fuel Cap öppnas och hur länge den förblev öppen genom integration av fordonsspårningssystem.

 

 

Går larmet när jag öppnar locket för att fylla på tanken?

Du kan stänga av säkerhetslarmet under en viss tid innan du öppnar tanklocket. Det gör du enkelt med hjälp av den fysiska knappen, som säljs som tillbehör. Även om larmet tystas, överförs fortfarande information om var och var  Smart Fuel Cap öppnades och hur länge den var öppen till systemadministratören via fordonsspårningssystemet.

 

 

Vilka fordon är Smart Fuel Cap kompatibel med?

Den är kompatibel med alla tunga kommersiella fordon som säljs i Europa utom (Scania). Trak Smart Fuel Cap och Scania tunga kommersiella fordon är inte kompatibla eftersom Scanias tankpåfyllningsdesign och dimensioner är olika

Vad är batteritiden för Smart Fuel Cap? Är den uppladdningsbar?

Smart Tank Cap kommer med ett inbyggt batteri. Detta batteri är ej utbytbart och ej laddningsbart. Batteriets livslängd är minst 5 år.

Är smart tanklock hållbart?

Skyddet är extremt hållbart eftersom det är tillverkat av tekniskt polymermaterial. Den kan användas i många år tack vare dess material som lämpar sig för kontakt med bränsle