4771

VI BEVAKAR TEMPERTUREN I ERA KYLAR OCH FRYSAR

TEMPERATURBEVAKNING MED LARM

DIGITAL TEMPERATURBEVAKNING MED LARM

SPARAR TID OCH PENGAR FRÅN DAG ETT

• Kvalitetssäkrar dina förvaringstemperaturer 24/7.

• Larm på SMS & e-post vid temperaturavvikelser.

• Automatisk egenkontroll  rapport via mail varje dag.

• Våra sensorer är trådlösa och väldigt enkelt att installera tar ca 1min!

• Batteri livslängd är ca 16år !  Har ett IP klass 6-8.

ETT SYSTEM DU HAR RÅD MED. FRÅN 270 KR I MÅNADEN!

-Låg startkostnad. -Låg abonnemangsavgift. -Ingen investeringskostnad.

Cool Smart  är en ny innovativ lösning för automatisk temperaturövervakning av kyl och frys som alla har råd med. Nu krävs det inte längre en omfattande investering för att få tillgång till professionell, automatiserad övervakning av kyl och frys.

Cool Smart är istället en tjänst du abonnerar på till en fast avgift, utan bindnings eller uppsägningstid. Systemet är helt fristående och kräver ingen koppling till befintilig system.

Systemet är speciellt framtaget för restaurang, café, hotel och livsmedelsbutiker.

Kom igång med en låg startavgift och en fast månadsavgift som baseras på hur många kylar/frysar du vill övervaka. Ett komplett temperaturövervakning system som abonnemang. Helt utan investeringskostnad!

Cool Smart kostar 1 kr om dagen per kyl/frys du vill bevaka.

Prisexempel: Bevaka 4 st kyl/frys  3 500 kr i startavgift.

Månadsabonnemang: Bevaka 4 st kyl/frys för 120 kr  + Gateway 150  kr = 270 kr/mån

Bara en bra tjänst ( ingen bindningstid, ingen uppsägningstid, ingen kapitalbindning, inga långa avtal, ingen finansieringsplan ) Hela installationen tar inte mer än en timme.

Share

1 comment

  1. 2023-06-22 at 14:41
    Samdri Vairagi

    Hej, om vi har 20 kylar och frysar, vad skulle en startkostnad och måndadskostad blir, får vi en rabatt när vi har så många?

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *